Karlskrona Byggnadsvård är en certifierad kalkhandel, vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Målarkalk i Hyllinge. Målarkalk är ett familjeföretag grundat 1948, och har en lång erfarenhet som leverantör av traditionella kalkbaserade byggprodukter. Målarkalk har ett eget kalkslageri i den gamla Hyllingegården strax utanför Helsingborg. I renoveringen av butikshusets fasad använde vi produkter från Målarkalk.