Karlskrona Byggnadsvård erbjuder även rådgivning och arkitekttjänster. Jag är såväl arkitekt som byggnadsvårare och har en mångårig erfarenhet av arbete med äldre fastigheter. I butiken kan du få tips och råd om din fastighet, och har du mer specifika frågor är du välkommen att boka en rådgivning. Då kommer jag hem till dig och går igenom din fastighet från grund till tak, gör en bedömning om husets skick, vad som eventuellt behöver åtgärdas och vilka detaljer som bör bevaras. Efter besöket får du ett dokument över eventuella renoveringsåtgärder, hur det bör utföras och vilka material som är lämpliga att använda.

Förutom rådgivning kan jag också hjälpa dig med att upprätta till och ombyggnadsritningar för äldre hus och nyare fastigheter, bygglovshandlingar samt uppmätning av byggnader, både invändigt och utvändigt. Jag förespråkar varsam renovering och tar alltid hänsyn till byggnadens ålder, arkitektur och planlösning vid om- eller tillbyggnader. Detta för att göra byggnaden rättvisa och för att en tillbyggnad ska se ut som det alltid har funnits där.

Kontakta mig gärna för mer information om mina tjänster och priser.

Maria Petersson
Telefon: 070-961 11 04
E-post: maria@karlskronabyggnadsvard.se